Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

DON FRANE BULIĆ I REKOGNICIJA SALONITANSKIH MUČENIKA U ORATORIJU SVETOGA VENANCIJA U RIMU

DON FRANE BULIĆ I REKOGNICIJA SALONITANSKIH MUČENIKA U ORATORIJU SVETOGA VENANCIJA U RIMU IVAN BALTA Sažetak Koncem 19. i početkom 20. stoljeća vodila se oštra rasprava oko salonitanskih mučenika, prvenstveno mučenika svetoga Dujma. Don Frane Bulić bio je jedan od glavnih aktera u toj raspravi. U želji da na temelju pronađenih izvora dođe do povijesne […]

KANONSKO-PRAVNI KORIJENI SALONITANSKE CRKVE I KULTURE

KANONSKO-PRAVNI KORIJENI SALONITANSKE CRKVE I KULTURE VLADIMIR SMOLJO Sažetak Rad donosi poglede na pravni vid uspostave salonitanske Crkve, odnosno njezina pravnoga ustroja kao modela funkcioniranja. Povijest ove pravne strukture do izražaja posebice dolazi na njezinu vrhuncu, točnije odnosu salonitanskih biskupa (već uspostavljene i dobrano funkcionalne crkvene strukture) s rimskim biskupom. Pritom se pak crkveno-pravne institucije […]

FRANJEVCI I PAPE U UNUTRAŠNJOSTI DALMACIJE U SREDNJEM VIJEKU

FRANJEVCI I PAPE U UNUTRAŠNJOSTI DALMACIJE U SREDNJEM VIJEKU – ODABRANE EPIZODE IVAN ALDUK Sažetak Dalmatinsko je srednjovjekovlje spomenički i historiografski izuzetno bogato razdoblje. Društvo je tijekom tih nekoliko stoljeća prolazilo kroz brojne procese i promjene koji su se odražavali i u svim aspektima materijalnoga stvaralaštva. Dramatični i dugotrajni kraj antike, stvaranje i nestanak rane […]

NEKA ARHEOLOŠKO-TOPOGRAFSKA PITANJA IZ AKTA CRKVENIH SABORA ODRŽANIH U SALONI 530 I 533. GODINE

NEKA ARHEOLOŠKO-TOPOGRAFSKA PITANJA IZ AKTA CRKVENIH SABORA ODRŽANIH U SALONI 530 I 533. GODINE MIROSLAV KATIĆ Sažetak Dosadašnje analize akta crkvenih sabora održanih u Saloni 530. i 533. zahvaćale su u problematiku arheološke topografije s više ili manje uspjeha. Zbog iskrivljenih naziva mjestâ, konfuznosti u tekstu, nepoznatih toponima, neki autori su doveli u pitanje njihovu […]