Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

ST. JOHN PAUL II AND CATHOLIC EDUCATION: A REVIEW OF HIS TEACHINGS.

PAWEL MAKOSA

Abstract

Catholic schools grant the opportunity to base formal education on Christian anthropology and to shape students’ personality in the light of the Gospel. The pontificate of John Paul II made a significant contribution to the development of Catholic education, and its theoretical foundations in particular. Due to the importance of the Pope’s teaching and its timeliness for contemporary Catholic education, I would like to carry out reflection devoted to it. It can inspire Catholic educators throughout the world. My talk could be divided into the following parts:
1. the right and obligation to establish Catholic schools
2.the identity of Catholic schools
3.openness to non-Catholic students
4.integral education as the supreme task of a Catholic school
5.the religious dimension of Catholic school education
6.the intellectual dimension of education in Catholic schools
7.axiological education
8.the educational community
9.the role of teachers in a Catholic school
10.cooperation with parents
11.challenges for Catholic schools.

Keywords: Catholic schools; christian anthropology; catholic education

About the author

PAWEŁ MĄKOSA is a full professor at John Paul II Catholic University of Lublin (Poland). He specializes in religious education and Catholic education. He is also interested in the religious formation of migrants and refugees. Recently, he has also been studying Christian art from the Middle Ages and the Renaissance. He is the author of several hundred publications on religious education in various countries around the world. He has also carried out research grants on the religious identity of migrants in Great Britain. He has conducted many studies on the teaching of John Paul II regarding the potential of Catholic schools for education.

Croatian

SVETI IVAN PAVAO II. I KATOLIČKO OBRAZOVANJE: PREGLED NJEGOVA NAUKA

PAWEL MAKOSA

Sadržaj

Katoličke škole pružaju mogućnost utemeljenja osnovnoga obrazovanja na kršćanskoj antropologiji i oblikovanja osobnosti učenika u svjetlu Evanđelja. Pontifikat Ivana Pavla II. dao je značajan doprinos razvoju katoličkoga školstva, a posebice njegovih teorijskih osnova. Zbog važnosti Papina učenja i njegove aktualnosti za suvremeni katolički odgoj, autor donosi razmatranje tome posvećeno, a koje može biti nadahnuće katoličkim vjeroučiteljima diljem svijeta. Autorov rad bi se mogao podijeliti u sljedeće točke: 1. pravo i obveza osnivanja katoličkih škola
2. identitet katoličkih škola
3. otvorenost prema učenicima nekatolicima
4. sveobuhvatni odgoj kao najviša zadaća katoličke škole
5. vjerska dimenzija katoličkoga školskog obrazovanja
6. intelektualna dimenzija odgoja u katoličkim školama
7. aksiološko obrazovanje
8. obrazovna zajednica
9. uloga učitelja u katoličkoj školi
10. suradnja s roditeljima
11. izazovi za katoličke škole.

Ključne riječi: katoličke škole; kršćanska antropologija; katoličko obrazovanje

O autoru

PAWEŁ MĄKOSA redoviti je profesor na Katoličkom sveučilištu Ivana Pavla II. u Lublinu (Poljska). Bavi se vjeronaukom i katoličkim odgojem. Zanima ga i vjerska formacija migranata i izbjeglica. U posljednje vrijeme bavi se i proučavanjem kršćanske umjetnosti srednjega vijeka i renesanse. Autor je više stotina publikacija o vjeronauku u raznim zemljama diljem svijeta. Proveo je mnoga istraživanja o učenju Ivana Pavla II. o potencijalu katoličkih škola za obrazovanje.