Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

UTJECAJ PASTORALNOG POHODA PAPE IVANA PAVLA II. NA VJERSKI ODGOJ MLADIH U SPLITSKO-MAKARSKOJ NADBISKUPIJI

MIHAEL PROVIĆ

Sažetak

Utjecaj pastoralnoga pohoda pape Ivana Pavla II. na vjerski odgoj mladih u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji ponajviše je vidljiv u aktivnostima Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije i pastoralnih aktivnosti Župe Gospe od Otoka u kojoj je sam Papa održao veličanstveni susret s mladima na Gospinoj livadi te održao prigodni nagovor: Prenijeti budućim naraštajima razloge života i nade. Poruka vjeroučiteljima, nastavnicima i predstavnicima crkvenih pokreta., u Solinu 4. listopada 1998. Nakon Papina pastoralnog posjeta Splitu i Solinu u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji pokrenute su mnoge pastoralno-katehetske aktivnosti kojima se rasplamsao vjerski odgoj mladih. Plodovi ovoga pastoralnog pohoda su osnivanje festivala duhovne glazbe u Solinu na Gospinu otoku pod nazivom Papa fest, osnivanje Katoličke malonogometne lige Ivan Pavao II. te razne druge aktivnosti kojima je organizator Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije, poput djelovanja zajednice mladih Hrvatsko nadzemlje i pokretanja studentskoga pastorala u kampusu Sveučilišta u Splitu.

Ključne riječi: Ivan Pavao II.; Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije; Papa fest; Katolička malonogometna liga Ivan Pavao II.; Studentski pastoral (Hrvatsko nadzemlje, Veritas aeterna)

O autoru

MIHAEL PROVIĆ (Opuzen, 1975.) svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije. Doktorirao je u lipnju 2014. u Rimu na Papinskom salezijanskom sveučilištu na Fakultetu odgojnih znanosti, specijalizacijom iz pastorala mladih i katehetike. Nastavnik je na KBF-u u Splitu od 2009., gdje djeluje kao docent na Katedri religiozne pedagogije i katehetike. Uža specijalnost djelovanja mu je vjerski odgoj djece i predadolescenata, vjerski odgoj mladih te vjerski odgoj darovite djece i djece s teškoćama u razvoju. Sudionik je više međunarodnih i domaćih simpozija te autor nekoliko znanstvenih članaka. Uz posao nastavnika na KBF-u Split do sada je obnašao službu povjerenika za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije te službu studentskoga kapelana Sveučilišta u Splitu. Od kolovoza 2022. obnaša službu župnika Svetoga Križa u Varošu u Splitu.

English

THE INFLUENCE OF POPE JOHN PAUL II'S PASTORAL VISIT ON THE RELIGIOUS EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE SPLIT-MAKARSKA ARCHDIOCESE

MIHAEL PROVIĆ

Abstract

The influence of the Pope John Paul II's pastoral visit on the religious education of young people in the Split-Makarska Archdiocese is best visible in the activities of the Youth Pastoral Office of the Archdiocese and the pastoral activities of the parish of Our Lady of the Island (Gospa od Otoka), where the Pope himself held a magnificent meeting with young people on Our Lady's Island, where he gave an appropriate exhortation: Pass on to the future generations the reasons for life and hope. Message to religion teachers, teachers and representatives of church movements, in Solin on October 4, 1998. After the Pope's pastoral visit to Split and Solin, many pastoral and catechetical activities were launched in the Archdiocese, which ignited the religious education of young people. The fruits of this pastoral campaign are the establishment of a spiritual music festival in Solin on Our Lady's Island called Papa Fest, founding of the Ivan Pavao II Catholic Indoor Football League, and various other activities organized by the Youth Pastoral Office of the Split-Makarska Archdiocese, such as activities of the Hrvatsko Nadzemlje Youth Community and the initiation of the Student Pastoral Care at the Split University Campus.

Keywords: John Paul II; Youth Pastoral Office of the Split-Makarska Archdiocese; Pope Fest; John Paul II Catholic Indoor Football League; Student ministry (Hrvatsko Nadzemlje, Veritas aeterna).

About the author

MIHAEL PROVIĆ (b. 1975, Opuzen) is a priest of the Split-Makarska Archdiocese. He received his doctorate in June 2014 in Rome at the Salesian Pontifical University at the Faculty of Educational Sciences, specializing in youth ministry and catechetics. He has been a teacher at the Catholic Theological Faculty in Split since 2009, where he currently works as an assistant professor at the Department of Religious Pedagogy and Catechetics. His narrow specialty is the religious education of children and pre-adolescents, religious education of young people, and religious education of gifted children and children with developmental disabilities. He has participated in several international and domestic symposia and is the author of several scientific articles. In addition to his job as a teacher at Catholic Theological Faculty Split, he has so far held the position of Commissioner for Youth of the Split-Makarska Archdiocese and of the student chaplain at the University of Split. From August 2022, he is the parish priest of the Parish of the Holy Cross in Varoš, Split.